<div align="center"> <h1>Witamy na stronie Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność</h1> <h3>Strona SKOiW</h3> <p>Edukacja</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/strt.htm" rel="nofollow">http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/strt.htm</a></p> </div>